Skyline

Polsko-niemieckie szkolnictwo w obszarze przygranicznym

Studenci Europa-Universität Viadrina © Heide Fest

Polska i Niemcy od lat ściśle współpracują w dziedzinie edukacji. I to nie tylko w środowisku uniwersyteckim, ale także w szkołach i innych instytucjach edukacyjnych. Wymianę tę koordynują różne programy.

Wymiana między uczniami polskimi i niemieckimi rozpoczyna się w szkole podstawowej. Celem jest przybliżenie dzieciom zwyczajów, historii, kultury i życia codziennego kraju partnerskiego. W Berlinie istnieją szkoły dwujęzyczne, na przykład: W Państwowej Szkole Europejskiej w Berlinie zajęcia niemiecko-polskie (SESB) odbywają się w języku niemieckim i polskim. Wiele dzieci w Saksonii uczęszcza do szkoły pod hasłem „Nauka bez granic”. Tęczowe szkoły DPFA w Görlitz i Zgorzelcu skupiają się na wczesnej wymianie kulturowej i językowej.

Jeśli chodzi o szkołę średnią, w Karl-Liebknecht-Gymnasium we Frankfurcie nad Odrą istnieje specjalna oferta: W ramach projektu LATARNIA dla klas 7 i 8, po 24 uczniów odwiedza Karl-Liebknecht-Gymnasium i Szkołę Podstawową nr 2 w Słubicach – aby uczestniczyć we wspólnych zajęciach projektowych. W pierwszej połowie roku szkolnego uczniowie klasy 7 poznają się poprzez spotkania, wspólne projekty i wspólną wycieczkę klasową. Bazując na tym, lekcje wybranych przedmiotów (matematyka, plastyka, muzyka, sport, informatyka) odbywają się w jeden dzień tygodnia w odpowiednim języku obcym. Dzień nauki przeznaczony jest dla 12 studentów polskich i 12 niemieckich na kursie mieszanym, na przemian 14 dni we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach. Miejsce nauczania określa odpowiedni język wykładowy.

Podobnych szkół na pograniczu jest więcej – w Guben, Forst czy Frankfurcie nad Odrą –z transgranicznej oferty nauki korzysta ponad kilka tysięcy uczniów.

Jedną z najważniejszych współpracy, zwłaszcza dla studentów i regionu Odry, jest Collegium Polonicum w Słubicach jako wspólna jednostka naukowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Prowadzone tu kursy mają charakter międzynarodowy, a ich absolwenci otrzymują dyplom niemiecki i polski.

Warto też dodać, że wiele polsko-niemieckich współprac w zakresie kształcenia odbywa się poprzez program Erasmus+. W ramach tego programu Niemcy są krajem, w którym większość studentów i pracowników polskich uczelni otrzymuje stypendia, a niemieccy studenci i nauczyciele akademiccy stanowią największą grupę zagranicznych stypendystów Erasmusa, którzy przyjeżdżają do Polski.

Podsumowując: istnieje wiele możliwości nawiązywania kontaktów na każdym poziomie edukacji. To pokazuje, jak ważne dla obu krajów jest partnerstwo i pogłębianie umiejętności językowych i międzykulturowych.

Weitere Informationen zur deutsch-polnischen Zusammenarbeit und zum Austausch finden Sie hier.


Starsze wydarzenia 2021

Razem na rzecz cyfryzacji i zrównoważonego budownictwa

Besuch beim Hersteller von vorgefertigten Konstruktionen und Betonfertigteilen Pekabex in Poznań © Anna TomczakW dzisiejszych czasach cyfryzację i zmiany technologiczne można odczuć we wszystkich obszarach biznesu i życia. Technologie, systemy i procesy, rosnące sieci międzybranżowe oraz rosnąca...

Welcome Center Stettiner Haff - niemiecko-polskie usługi doradcze na Pomorzu Przednim-Greifswald

Birte Rathsmann (Welcome Service Center Nordwestmecklenburg), Pauline Zürn (Welcome Center Vorpommern-Rügen), Petra Grießing (Welcome Center Mecklenburgische Seenplatte), Johannes Drews (Welcome Center Stettiner Haff) i Ulrike Bendt (Welcome Center Region Greifswald) na targach projektów w Stralsundzie © Karsten Schuldt / Birte Rathsmann (Welcome Service Center Nordwestmecklenburg), Pauline Zürn (Welcome Center Vorpommern-Rügen), Petra Grießing (Welcome Center Mecklenburgische Seenplatte), Johannes Drews (Welcome Center Stettiner Haff) und Ulrike Bendt (Welcome Center Region Greifswald) bei einer Projektmesse in StralsundŻycie i praca w innym kraju - to życzenie, które coraz więcej ludzi spełnia. Jednocześnie pojawia się niepewność, na przykład przy poszukiwaniu pracy, czy też odpowiedniego miejsca...

Zmiana przepisów dotyczących wjazdu: Aktualizacja dla Republiki Federalnej Niemiec od sierpnia 2021 r.

Od 1 sierpnia 2021 r. obowiązują nowe przepisy wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec. Każdy, kto chce wjechać na teren Niemiec z obszaru występowania wirusa, musi przedstawić Cyfrowe...

30 lat partnerstwa miast Berlin-Warszawa

Niemcy i Polskę, jako kraje sąsiadujące ze sobą, cechuje głęboka przyjaźń i współpraca. Z okazji 30-lecia partnerstwa miast Berlin-Warszawa warto więc spojrzeć także poza region...

Kolejne kroki w kierunku stworzenia „miejsca pamięci i spotkania z Polską” w Berlinie

Der Reichstag © visitBerlin, Foto: Wolfgang Scholvien Der Reichstag © visitBerlin, Foto: Wolfgang Scholvien„Oddać sprawiedliwość charakterowi polsko-niemieckiej historii poprzez stworzenie miejsca pamięci i spotkań oraz przyczynić się do pogłębienia szczególnych stosunków dwustronnych" -...

Przyjęcie Koncepcji Sąsiedztwa Polska-Brandenburgia 15.06.2021 roku

S3_Brandenburgisches _Vernetzungstreffen_1_copy_Carola Lau Carola LauKonstytucja Brandenburgii z dnia 20 sierpnia 1992 r. art. 2 (zasady konstytucji) stanowi: (1) Brandenburgia jest krajem liberalnym, konstytucyjnym, społecznym, oddanym sprawie pokoju i...

Polsko-niemieckie wydarzenie cyfrowe Perspektive/ perspektywa 30/2030 - 22.06.2021 via ZOOM (w godz.18:00 – 20:00)

 Trzydzieści lat temu, 17 czerwca 1991 roku, podpisanie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie położyło kamień węgielny pod ścisłe partnerstwo i przyjaźń pomiędzy Polską i...

II Międzynarodowy Ekologiczny Spływ "Wrocław Berlin 2021"

 Spływ Wrocław Berlin 2021 jest międzynarodowym spływem rzekami Odrą i Szprewą na trasie z Wrocławia do Berlina, w dniach 07.–27.06.2021 roku. Misją spływu jest ochrona rzek i mórz przed...

Studenci z FH Neubrandenburg analizują potencjał polsko-niemieckiej pracy społecznej w Löcknitz

 perspektywaLöcknitz i jego okolice znane są z polsko-niemieckiej koegzystencji w regionie przygranicznym. Około 20 studentów pracy socjalnej w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych FH Neubrandenburg...

Pociąg do kultury rusza ponownie w trasę 18 czerwca

  © VBB / N. SchönePo przerwie spowodowanej pandemią Pociąg do kultury relacji Berlin - Wrocław ponownie rusza w trasę 18 czerwca. W pociągu pasażerowie mogą skorzystać z bogatej oferty kulturalnej - np....

Barometr Polska - Niemcy 2021

Polacy i Niemcy we wspólnej Europie: ocena wzajemnych relacji i sytuacji międzynarodowej 30 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Barometr Polska-Niemcy 2021W...

Konferencja online nt. projektu MORO „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“

Konferencja online w ramach Modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO)„Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“ Konferencja online w dniu 27 maja 2021...

Filmy online: Przekraczając granicę - życie podzielone. Rozmowy wzdłuż granicy na Odrze i Nysie

 Dzięki cyfrowemu projektowi „Przekraczając granicę - życie podzielone. Rozmowy wzdłuż granicy na Odrze i Nysie“ Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie zamierza wnieść wkład do lepszego...

Koło gospodarcze obszaru metropolitalnego Szczecina - spotkanie online 20 kwietnia 2021 roku

 © Szymon NitkaRównież w kwietniu spotkanie koła gospodarczego odbędzie się w formacie online. Tym razem udamy się w wirtualną podróż do miast Dargun w Meklemburgii oraz Karlino w województwie...

Krótkie informacje dotyczące uznania Polski za obszar szczególnie wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem

 wersja z dnia: 19.03.2021 r. Informacje kraju związkowego Brandenburgia:Polska uznana została za obszar szczególnie wysokiego ryzyka z mocą obowiązującą od godziny 0:00 w niedzielę 21...

Strona internetowa „Polska i Brandenburgia“ Ministerstwa ds. Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgia w nowej odsłonie

Strona internetowa „Polska i Brandenburgia“ Ministerstwa ds. Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgia w nowej odsłonieStrona „Polen und Brandenburg“ („Polska i Brandenburgia“,...

Broszura transgraniczna - Życie i praca na polsko-niemieckim pograniczu

Miasto Szczecin oraz euroregion Pomerania opublikowały transgraniczną broszurę. Publikacja zawiera ważne informacje dotyczące życia i pracy na pograniczu polsko-niemieckim. Ponadto broszura...

19.07.2024 -