Skyline

Mosty kultury: Perspektywy żywej transgranicznej sieci kulturalnej

© RAA Mecklenburg-Vorpommern e. V.

 "Sztuka nie odwzorowuje tego, co widoczne, lecz sprawia, że staje się widoczne." Paul Klee

Od ponad dziesięciu lat projekt "perspektywa" (RAA - Demokratie und Bildung Mecklenburg-Vorpommern e. V.)skupia się na współpracy w najbardziej na północ położonym regionie przygranicznym między Niemcami a Polską. Projekt ma na celu promowanie partycypacji obywatelskiej i wzmacnianie relacji sąsiedzkich w społecznościach, w których mieszka wielu polskich imigrantów i imigrantek. Zespół aktywnie działa również na rzecz eliminowania uprzedzeń poprzez spotkania oraz wspieranie pokonywania barier językowych. W tych kontekstach podejścia kulturowe okazały się szczególnie pomocne.

Szanse transgranicznej pracy kulturalnej

Czy to wspólne wizyty w Filharmonii Szczecińskiej, międzykulturowy festyn wiejski czy niemiecko-polski wieczór filmowy - kultura oferuje wyjątkową możliwość spotkania się nie tylko na poziomie fizycznym, ale także emocjonalnym, co działa szczególnie trwale. Projekt "perspektywa" organizuje i wspiera tego rodzaju wydarzenia, regularnie korzystając z kultury jako klucza do partycypacji i aktywnego sąsiedztwa. Oferty te dostarczają impulsów, które wpływają na codzienne życie ludzi i mogą być kontynuowane lub naśladowane. Jednakże na poziomie zawodowym "perspektywa" oferuje także warsztaty mające na celu integrowanie i merytoryczną współpracę regionalnych niemiecko-polskich aktorów kulturowych.

Jednym z przykładów jest oferta warsztatów podczas wydarzenia "KURORT KULTURª", które odbyło się 15 września 2023 roku w pałacu w Ramin i zostało zorganizowane przez biuro Metropolii Szczecińskiej. Celem wydarzenia było wzmocnienie transgranicznej sieci współpracy między artystami i artystkami, działaczami kulturalnymi, stowarzyszeniami oraz administracjami.

"To fascynujące, mieć dużą aglomerację tuż przy granicy. To może całkowicie zmienić obszar wiejski" - tymi słowami podkreślił Heiko Miraß, parlamentarny Sekretarz Stanu ds. Pomorza Przedniego i wschodniej Meklemburgii, znaczenie geograficznej bliskości Szczecina dla trójstyku Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Polski oraz transgranicznej synergii kulturowej.

Pod tytułem „Czynniki sukcesu i wyzwania: Warsztat dotyczący współpracy niemiecko-polskiej” zespół "perspektywa" razem z uczestnikami i uczestniczkami opracował istotne aspekty udanej współpracy dwustronnej. Jako kluczowe elementy dla udanej kooperacji zostały wyłonione: konieczność posiadania kompetencji językowych, pielęgnowanie osobistych relacji oraz skierowanie działań na określoną grupę docelową.

Wyzwania transgranicznej pracy kulturowej

Uczestniczący wyrażają wyraźne zapotrzebowanie na koordynację między partnerami, którzy często operują na różnych strukturach i obszarach odpowiedzialności. Również radzenie sobie z barierami językowymi i różnicami kulturowymi, a także wymaganiami biurokratycznymi, okazuje się trudnym zadaniem, które wymaga wspólnej strategii. Skierowane szkolenia i zasoby mające na celu wzmocnienie kompetencji językowych aktorów i aktorek oraz ułatwienie procesów biurokratycznych mogłyby przynieść ulgę. Ponadto ustanowienie centralnej osoby kontaktowej do niemiecko-polskich współprac kulturalnych mogłoby znacząco poprawić koordynację.

Obserwacje i doświadczenia wieloletniej pracy projektu "perspektywa" pokrywają się z wnioskami uczestników. Obecnie sukces i trwałość transgranicznych współprac zależą od kluczowych osób posiadających kompetencje językowe i międzykulturowe, zdolne do mobilizacji własnych zasobów, utrzymania osobistych sieci na obu stronach granicy oraz znajomości praktycznych potrzeb i realiów życiowych grup docelowych - innymi słowy, osób, które czują się jak w domu po obu stronach regionu granicznego. Jednak tylko niewielka część organizacji dysponuje odpowiednim personelem i dlatego jest zdana na osoby kontaktowe.

Perspektywy

Projekt "perspektywa" pełni rolę wspierającego gracza w udanej niemiecko-polskiej współpracy i przynosi te kompetencje poprzez długoletnią pracę w regionie, a także umiejętności techniczne i zawodowe do organizacji dwujęzycznych wydarzeń zarówno dla obywateli i obywatelek, jak i dla specjalistycznego audytorium. Dzięki temu projekt regularnie pełni rolę pośrednika i doradcy bez wyraźnego zlecenia.

Wspólne działanie posiada siłę transformacyjną, która działa ponad granicami geograficznymi i kulturowymi. Wizja szerokiej, aktywnej i transgranicznej sieci kulturowej niesie ze sobą ogromny potencjał wzmocnienia partycypacji, wspólnoty i demokratycznego zrozumienia. Ten potencjał jest pilnie potrzebny w regionie i zdecydowanie nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Wymaga to jednak większych wysiłków w kierunku wspólnej koordynacji. 

Starsze wydarzenia 2023

19.07.2024 -