Skyline

Uniwersytet Zielonogórski: Między tradycją a innowacją w sercu regionu lubuskiego

Siedziba Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego © Mamert Janion

Edukacja bez granic: W tej serii artykułów prezentujemy Państwu placówki edukacyjne i uczelnie z regionu nad Odrą, skupiając się na niemiecko-polskich, europejskich i międzykulturowych tematach oraz obszarze przygranicznym nad Odrą i Nysą. Na początek zapraszamy Państwa w podróż do województwa lubuskiego, gdzie przedstawimy Uniwersytet Zielonogórski.

Uniwersytet Zielonogórski jest największą uczelnią publiczną w województwie lubuskim i zajmuje ważne miejsce w elitarnej grupie 19 polskich uniwersytetów klasycznych. Na ponad 60 kierunkach studiuje tu 10 tys. studentów. Za dwa lata UZ będzie obchodził jubileusz 25-lecia istnienia, ale należy podkreślić, że tradycje akademickie w Winnym Grodzie sięgają 1965 r., kiedy swoją działalność rozpoczęła Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Zielonogórską. Natomiast w 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia PZ i WSP. Natomiast 1 września 2017 r. do Uniwersytetu została przyłączona Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. 

To dziedzictwo akademickie powoduje, że Uniwersytet Zielonogórski prowadzi badania naukowe i kształci studentów w niemal wszystkich dziedzinach: humanistycznych, ścisłych, technicznych, medycznych, prawnych, ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych i artystycznych. Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 23 dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 23 dyscyplinach. Dwie szkoły doktorskie - Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ oferują kształcenie w 17 dyscyplinach naukowych.

Bogata oferta studiów

Jednym z głównych celów strategicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego jest nie tylko wzmocnienie jego pozycji naukowej w kraju i wzrost umiędzynarodowienia badań oraz rozszerzanie współpracy transgranicznej i międzynarodowej, ale też rozwijanie oferty kształcenia w języku polskim i obcym. W ofercie Uniwersytetu znajdują się więc kierunki I i II stopnia prowadzone w j. angielskim:

 • astronomy (I stopia),
 • physics (I i II stopnia),
 • computer science and econometrics (I i II stopnia),
 • mathematics (I i II stopnia),
 • management and production engineering (I i II stopnia),
 • economics (II stopia),
 • data engineering (II stopia),
 • sociology (II stopia),
 • management (II stopia).

Międzynarodowe partnerstwo i programy wymiany

Studia na UZ są realizowane zgodnie z zasadami elastycznego systemu kształcenia oraz w oparciu o European Credit Transfer System (ECTS). Dzięki temu można odbyć część studiów w innej polskiej lub zagranicznej uczelni. Studenci i doktoranci naszej uczelni mogą też skorzystać z programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program umożliwia wyjazdy na studia na renomowanych uczelniach, a także praktyki w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych. Wyjazd może obejmować jeden lub dwa semestry. Osoby z niepełnosprawnościami oraz studenci w trudnej sytuacji materialnej otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe. Co więcej, program finansuje wyjazdy w ramach tzw. podwójnych dyplomów (do Niemiec, na Litwę i Ukrainę). Program daje też możliwość przyjazdu na UZ z uczelni zagranicznej. Uniwersytet Zielonogórski współpracuje z blisko 160 partnerami z Europy i świata. Co roku w ramach wymiany międzynarodowej gościmy na Uniwersytecie studentów wielu narodowości.

Przegląd Ośrodków Badawczych

Misją Uniwersytetu Zielonogórskiego jest zapewnianie wysokiej jakości kształcenia i przygotowanie wykwalifikowanych kadr, których intelektualne kompetencje przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i budowania kapitału społecznego Regionu Lubuskiego. Ważne jest prowadzenie badań naukowych na wysokim, międzynarodowym poziomie i przy międzynarodowej współpracy oraz rozszerzenie współpracy wewnątrzuczelnianej, międzyuczelnianej i międzynarodowej sprzyjającej powstawaniu nowych rozwiązań. Temu celowi służą powołane w strukturach Uniwersytetu Zielonogórskiego spółki:

 • Park Naukowo–Technologiczny sp. z o.o., którego głównym celem jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego w regionie oraz stymulowanie rozwoju przemysłu;
 • Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych sp. z o.o., którego misją jest działalność badawczo-rozwojowo-wdrożeniowa (B+R+W) dla sektora rolno-spożywczego;
 • Centrum Energetyki Odnawialnej sp. z o.o., którego główne obszary funkcjonowania skupiają się wokół prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w dziedzinie energetyki odnawialnej.

Kształcenie i rozwój dla społeczności lokalnej

Uniwersytet Zielonogórski jest też większościowym udziałowcem Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Placówka jest jednym z największych i najnowocześniejszych podmiotów leczniczych w województwie lubuskim. Stanowi bazę dydaktyczno-naukową dla studentów kierunków medycznych prowadzonych na UZ.

Poza tym przy Instytucie Socjologii UZ działa Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. W strukturze Wydziału Nauk Biologicznych funkcjonuje Ogród Botaniczny, a od początku istnienia Uniwersytetu w jego murach działa Oficyna Wydawnicza, która w ciągu roku wydaje średnio około 130 publikacji, z czego 40-50 w pełnym opracowaniu redakcyjno-edytorskim.

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną, laboratoria i sale wykładowe. Cały czas prężnie się rozwija i unowocześnia. Z powodzeniem wzbogaca kulturę i umacnia tożsamość regionalną mieszkańców województwa lubuskiego. Mimo swej stosunkowo krótkiej historii Uniwersytet Zielonogórski prezentuje się jako uczelnia otwarta na ludzi i nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu oraz bogatej bazie materialnej już obecnie postrzegany jest jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat.

 

Starsze wydarzenia 2024

W Brandenburskiej Hali podczas „Zielonego Tygodnia" w Berlinie: sąsiedzkie spotkanie

Od lewej do prawej: Wicemarszałek Kołodziej, Wicemarszałek Rosiński, Poseł Sejmu Tomczyszyn, Wicemarszałek Bogusławski i Minister Vogel degustują regionalne wina z Brandenburgii. © Frank Kircner/MLUKPodczas Zielonego Tygodnia w Berlinie stało się ugruntowanym zwyczajem, że delegaci z województw partnerskich Brandenburgii składają wizytę w Hali Brandenburskiej.20 stycznia Minister...

Wielkie serca Polek i Polaków od 1992 roku

Jurek Owsiak razem z współpracownikami i współpracowniczkami podczas finału WOŚP © Damian MekalWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) jest fundacją pożytku publicznego, założoną w 1992 roku przez Jurka Owsiaka. Jej misją jest ratowanie życia chorych, głównie dzieci, poprzez...

Dalszy rozwój regionalnych połączeń kolejowych między Brandenburgią a Polską

Transport w ramach sieci Berlin-Szczecin od grudnia 2026 i aktualne prace budowlane © VBB GmbHTen artykuł ukazał się po raz pierwszy w biuletynie Partnerstwa-Odry 2/23VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH ściśle współpracuje z niemieckimi i polskimi podmiotami realizującymi...

Mobilna biblioteka uliczna BiblioXX Poznań - Berlin: od września znów w Berlinie

Powitanie przy BiblioboXXie podczas jego otwarcia w styczniu 2020 roku: Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznań, Gerry Woop, Sekretarz Stanu ds. Europy w Berlinie, i Konrad Kutt z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Edukacji, Pracy i Kulturze (INBAK) (od lewej do prawej). © Miasto PoznańTen artykuł ukazał się po raz pierwszy w biuletynie Partnerstwa-Odry 2/23 Uliczne regały książkowe dają lekturom drugie życie, zachęcają do czytania i realizują ideę ekonomii...

„Wspólnie możemy stać się wiodącym regionem europejskim” - Rozmowa z Franziską Giffey, Senator ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich kraju związkowego Berlin

Franziska Giffey  © Hans Christian PlambeckTen artykuł ukazał się po raz pierwszy w biuletynie Partnerstwa-Odra 2/23Urodziła się Pani we Frankfurcie nad Odrą, a dorastała Pani w powiecie Oder-Spree. Jak postrzega Pani nasz sąsiedni...

Naukowy Blog Polonoznawczy: Podróż przez splecioną historię Polski, Niemiec i Ukrainy

Blogi internetowe stanowią łatwo dostępne i często bezpłatne źródło informacji na różnorodne tematy. Często szczególnie atrakcyjne są te, które skupiają się na jednej dziedzinie,...

Mosty kultury: Perspektywy żywej transgranicznej sieci kulturalnej

 "Sztuka nie odwzorowuje tego, co widoczne, lecz sprawia, że staje się widoczne." Paul KleeOd ponad dziesięciu lat projekt "perspektywa" (RAA - Demokratie und Bildung Mecklenburg-Vorpommern...

19.07.2024 -