Skyline

Nauka dydaktyki języka polskiego w Greifswaldzie i Szczecinie: polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie

 Universität Greifswald

W tej serii artykułów przedstawiamy placówki edukacyjne i uczelnie wyższe z regionu Odry, które zajmują się tematyką relacji polsko-niemieckich, europejskich i wielokulturowością, a także regionem przygranicznym nad Odrą i Nysą. W tym tygodniu zabieramy Państwa na Uniwersytet w Greifswaldzie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie we współpracy z pobliskim Uniwersytetem Szczecińskim prowadzony jest specjalny kierunek studiów dla miłośników języka polskiego.

Uniwersytet w Greifswaldzie, na którym studiuje ponad 10 000 osób, jest jedynym uniwersytetem pełnym (klasycznym) na Pomorzu Zachodnim. Oprócz trzech tradycyjnych zadań uniwersytetu, tj. prowadzenia badań, dydaktyki i transferu wiedzy do społeczeństwa, pełni on również inną ważną funkcję ze względu na swoje położenie przy granicy z Polską, a mianowicie: uczelnia postrzega jako swój obowiązek przyczynianie się do poprawy stosunków polsko-niemieckich w trzech wyżej wymienionych obszarach. W tym zakresie uniwersytet prowadzi różnorodne działania: Uniwersyteckie centrum medyczne prowadzi projekty promujące współpracę transgraniczną w obszarach takich jak ratownictwo medyczne i terapia nowotworów u dzieci (np. INGRIP  oraz TEMICARE). Uczelnia wspiera finansowo coroczny festiwal kultury „polenmARkT”, który jest organizowany przez stowarzyszenie o tej samej nazwie i ma na celu przybliżenie polskiej kultury szerszemu gronu odbiorców w Greifswaldzie i na całym Pomorzu Przednim. Kluczowe znaczenie w tym kontekście ma jednak promowanie języka kraju sąsiadującego, tj. polskiego. Znajomość języka sąsiada nie tylko ułatwia komunikację ponad granicami, ale także pozwala dostrzec odmienne perspektywy poprzez wymianę doświadczeń, pomagając w ten sposób w pokonywaniu uprzedzeń i budowaniu tolerancji.

Kierunek studiów

Jako że głównym zadaniem jest kształcenie nauczycieli języka polskiego, Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie oferuje kierunki dydaktyczne umożliwiające zdobycie uprawnień do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół – od szkół podstawowych po gimnazja i szkoły regionalne (Regionale Schule – rodzaj szkoły średniej w Niemczech). W odróżnieniu od innych uczelni o porównywalnej ofercie edukacyjnej, Uniwersytet w Greifswaldzie oferuje także wyjątkowy w skali Niemiec kierunek nauczycielski języka polskiego. Jest to kierunek z podwójnym dyplomowaniem (double degree), prowadzony wspólnie przez Uniwersytet w Greifswaldzie i współpracujący z nim Uniwersytet Szczeciński. Studia odbywają się w ramach wspólnego programu (joint programme), realizowanego równolegle na uczelni w Greifswaldzie i Szczecinie. Program studiów obejmuje trzy specjalności: filologię polską, filologię germańską oraz nauki pedagogiczne i trwa łącznie 10 semestrów. Transgraniczna mobilność, dwujęzyczność i kompetencje międzykulturowe odgrywają kluczową rolę podczas studiów, ponieważ prawie połowa programu jest realizowana na danym uniwersytecie partnerskim. Absolwenci i absolwentki zdobywają następujące tytuły: pierwszy egzamin państwowy po stronie niemieckiej oraz tytuł magistra po stronie polskiej. Ponadto po szóstym semestrze otrzymują tytuł licencjata, który odpowiada niemieckiemu tytułowi BA. Otwiera to przed nimi drogę do zawodu nauczyciela w obu krajach. Absolwenci i absolwentki mogą zatem nauczać obu języków w Niemczech w gimnazjach i szkołach regionalnych, zaś w Polsce w szkołach podstawowych (klasy 4-8) i średnich, zarówno jako języka ojczystego, jak i obcego.

Dodatkowe działania na rzecz promowania polskości

Program studiów uzupełniają dalsze działania Uniwersytetu w Greifswaldzie mające na celu zwiększenie kompetencji w zakresie języka polskiego i kultury polskiej. W działanie te wpisuje się dodatkowy certyfikat „Polonicum”, który mogą uzyskać wszyscy studenci i wszystkie studentki uczelni, np. w ramach zajęć fakultatywnych na studiach licencjackich (BA). Kolejny element stanowi tygodniowa międzynarodowa szkoła letnia, która odbywa się co dwa lata również pod nazwą „Polonicum”. Podczas seminariów i wykładów wieczornych uczestnicy i uczestniczki mogą zgłębić aktualne zagadnienia dotyczące historii, kultury i polityki Polski. Instytut Slawistyki był również zaangażowany w szereg transgranicznych projektów promujących język kraju sąsiadującego. W ramach tych projektów nie tylko organizowano kursy doskonalące dla pracujących w zawodzie nauczycieli języka polskiego, ale także wdrażano innowacyjne metody nauczania polskiego w wybranych szkołach, takie jak lekcje tandemowe online. Ponadto opracowano materiały do nauczania/nauki języka polskiego, które udostępniono nieodpłatnie.

Podsumowanie

Głównym obszarem badań i dydaktyki na Uniwersytecie w Greifswaldzie jest cały region Morza Bałtyckiego. Różnorodne działania krótko opisane w tym artykule, a w szczególności polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie, wyraźnie pokazują, że relacje z Polską i promowanie języka polskiego są tutaj centralnym elementem.

Więcej informacji o Uniwersytecie w Greifswaldzie można znaleźć tutaj, a o programie podwójnego dyplomu tutaj

Starsze wydarzenia 2024

Wybory samorządowe w Polsce: PiS największą siłą, KO zdobywa większość w sejmikach

Około 5 miesięcy po wyborach parlamentarnych w Polsce, w pierwszy kwietniowy weekend, na wschód od Odry i Nysy nadszedł czas, aby ponownie pójść do urn wyborczych. Blisko 29,5 mln wyborców w...

Przemierzając polsko-niemiecki most edukacyjny: Uniwersytet Europejski Viadrina

Uniwersytet Europejski Viadrina  © Heide Fest W tej serii artykułów przedstawiamy Państwu placówki edukacyjne i uczelnie z regionu nad Odrą, skupiając się na tematach niemiecko-polskich, europejskich i międzykulturowych oraz obszarze...

Barwione jajka, zając wielkanocny, Śmigus Dyngus: Wgląd w zwyczaje wielkanocne Polski i Niemiec

Wraz z nadejściem Wielkanocy, nie tylko temperatura w Polsce i Niemczech wzrasta obecnie do prawie letnich poziomów, ale także rośnie oczekiwanie na tradycyjne uroczystości. W obu krajach, gdzie...

Odwiedziny Sekretarza Stanu Hauera na Pomorzu Zachodnim

Po lewej StS Hauer, po prawej Marszałek Geblewicz  © Marschallamt WestpommernW piątek, 15 marca, marszałek Pomorza Zachodniego, Olgierd Geblewicz, gościł Floriana Hauera, sekretarza stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Berlina, w Szczecinie. Ta wizyta...

Collegium Polonicum – nowocześnie, międzykulturowo i kameralnie

Collegium Polonicum  © Tomasz MałeckiW tej serii artykułów przedstawiamy Państwu placówki edukacyjne i uczelnie z regionu nad Odrą, skupiając się na tematach niemiecko-polskich, europejskich i międzykulturowych oraz obszarze...

Uniwersytet Zielonogórski: Między tradycją a innowacją w sercu regionu lubuskiego

Siedziba Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego  © Mamert JanionEdukacja bez granic: W tej serii artykułów prezentujemy Państwu placówki edukacyjne i uczelnie z regionu nad Odrą, skupiając się na niemiecko-polskich, europejskich i międzykulturowych...

W Brandenburskiej Hali podczas „Zielonego Tygodnia" w Berlinie: sąsiedzkie spotkanie

Od lewej do prawej: Wicemarszałek Kołodziej, Wicemarszałek Rosiński, Poseł Sejmu Tomczyszyn, Wicemarszałek Bogusławski i Minister Vogel degustują regionalne wina z Brandenburgii.  © Frank Kircner/MLUKPodczas Zielonego Tygodnia w Berlinie stało się ugruntowanym zwyczajem, że delegaci z województw partnerskich Brandenburgii składają wizytę w Hali Brandenburskiej.20 stycznia Minister...

Wielkie serca Polek i Polaków od 1992 roku

Jurek Owsiak razem z współpracownikami i współpracowniczkami podczas finału WOŚP  ©  Damian MekalWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) jest fundacją pożytku publicznego, założoną w 1992 roku przez Jurka Owsiaka. Jej misją jest ratowanie życia chorych, głównie dzieci, poprzez...

Dalszy rozwój regionalnych połączeń kolejowych między Brandenburgią a Polską

Transport w ramach sieci Berlin-Szczecin od grudnia 2026 i aktualne prace budowlane  © VBB GmbHTen artykuł ukazał się po raz pierwszy w biuletynie Partnerstwa-Odry 2/23VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH ściśle współpracuje z niemieckimi i polskimi podmiotami realizującymi...

Mobilna biblioteka uliczna BiblioXX Poznań - Berlin: od września znów w Berlinie

Powitanie przy BiblioboXXie podczas jego otwarcia w styczniu 2020 roku: Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznań, Gerry Woop, Sekretarz Stanu ds. Europy w Berlinie, i Konrad Kutt z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Edukacji, Pracy i Kulturze (INBAK) (od lewej do prawej).  © Miasto PoznańTen artykuł ukazał się po raz pierwszy w biuletynie Partnerstwa-Odry 2/23 Uliczne regały książkowe dają lekturom drugie życie, zachęcają do czytania i realizują ideę ekonomii...

„Wspólnie możemy stać się wiodącym regionem europejskim” - Rozmowa z Franziską Giffey, Senator ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich kraju związkowego Berlin

Franziska Giffey   © Hans Christian PlambeckTen artykuł ukazał się po raz pierwszy w biuletynie Partnerstwa-Odra 2/23Urodziła się Pani we Frankfurcie nad Odrą, a dorastała Pani w powiecie Oder-Spree. Jak postrzega Pani nasz sąsiedni...

Naukowy Blog Polonoznawczy: Podróż przez splecioną historię Polski, Niemiec i Ukrainy

Blogi internetowe stanowią łatwo dostępne i często bezpłatne źródło informacji na różnorodne tematy. Często szczególnie atrakcyjne są te, które skupiają się na jednej dziedzinie,...

Mosty kultury: Perspektywy żywej transgranicznej sieci kulturalnej

 "Sztuka nie odwzorowuje tego, co widoczne, lecz sprawia, że staje się widoczne." Paul KleeOd ponad dziesięciu lat projekt "perspektywa" (RAA - Demokratie und Bildung Mecklenburg-Vorpommern...

19.07.2024 -