Skyline

2011


Okrągły Stół Komunikacyjny - Berlin

 • Program obrad pdf
 • Protokół pdf
 • Stellungnahme des Polnisch-Deutschen Ausschusses für Raumordnung zum Diskussionspapier der Oder-Partnerschaft „Acht Regionen – ein gemeinsamer Verkehrsraum“ (Christiane Gregor, BMVBS) pdf
 • >Biała Księga "Publiczny transport pasażerski między Związkiem Komunikacyjnym VBB i Polską zachodnią" (Eike Arnold, VBB) pdf
 • Zwischenergebnisse aus INTERREG IV-Projekten zur Unterstützung der Oder-Partnerschaft (Dr. Jürgen Murach, Administracja Senatu Berlina ds. Rozwoju Miasta) pdf
 • Möglichkeiten der Vergabe von grenzüberschreitenden Leistungen im SPNV – Aktueller Stand der rechtlichen Diskussion (Christoph Mehnert, ZVON) pdf
 • Transgraniczne działania Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia z Polską (Kai Dahme, VBB) pdf
 • Transgraniczna informacja dla podróżnych Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia z Polską (Jürgen Roß, VBB) pdf


Okrągły Stół Komunikacyjny - Berlin

 • Program obrad pdf
 • Perspektywy połączeń kolejowych do Polski (Jörg Vogelsänger, Minister Infrastruktury i Rolnictwa Landu Brandenburgii) pdf
 • >Transgraniczne połączenia kolejowe między Polską Zachodnią i Wschodnimi Niemcami (Grzegorz Jankowski / Andrzej Klauza, Województwo Lubuskie) pdf
 • Znaczenie i szansy współpracy transgranicznej w dziedzinie transportu (Michael Cramer, Parlament Europejski) pdf
 • Analiza kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych dla inwestycji kolejowych (Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński) pdf
 • Biała Księga "Publiczny transport pasażerski między Związkiem Komunikacyjnym VBB i Polską zachodnią" (Hans-Werner Franz, VBB) pdf


Okrągły Stół Komunikacyjny - Poznań

 • Program obrad pdf
 • Przedstawienie nowej struktury „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry (Hans-Werner Franz, VBB) pdf
 • MMożliwości wspólnej organizacji transgranicznych połączeń kolejowych między Polską a Niemcami (Jadwiga Stachowska, MI) pdf
 • Transgraniczne połączenia kolejowe Województwa Zachodniopomorskiego - stan obecny oraz perspektywy rozwoju (Daniel Paszun, WZP) pdf
 • Transgraniczne działania Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia z Polską (Kai Dahme, VBB) pdf
 • Możliwości wspólnej organizacji transgranicznych połączeń kolejowych między Niemcami a Polską - stanowisko regionu Górnych Łużyc i Dolnego Śląska (Christoph Mehnert, ZVON) pdf
 • Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy (Tadeusz Kaczmarek, PKP PLK) pdf
 • Infrastruktura kolejowa oraz projekty inwestycyjne po stronie niemieckiej aż do granicy niemiecko-polskiej (Ole Grassow, DB Netz) pdf
 • Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską (Zbigniew Ciemny, PKP PLK) pdf
 • Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Poznań Główny (TriGranit Polska) pdf

2010


Polityczne spotkanie na szczycie 26-27 października 2010 roku w Szczecinie

 • Wspólne oświadczenie i zapowiedź wzmocnienia współpracy transgranicznej w dziedzinie badań i nauczania pdf
 • Mapa rozwoju transgranicznej infrastruktury drogowej w regionach Partnerstwa Odry pdf


6. Spotkanie Sieci,  28. - 29. kwietnia 2010 r. w Berlinie

 • Sprawozdanie ze Spotkania Politycznego z dn. 13.01.2010 w Poczdamie
 • Sprawozdania z realizowanych projektów gospodarczych i transportowych
 • Dyskusja na temat przyszłości „Okrągłego Stołu ds. Transportu”
 • Współpraca w ramach gospodarki, energetyki, turystyki miejskiej i wodnej
 • Wyniki wewnętrznej oceny prac w ramach sieci


Forum gospodarcze "Berlin-Wielkopolska 2010"

 • Klastry i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego (Carsten Schierenbeck) pdf
 • Główne punkty polityki innowacji Berlina i Brandenburgii (Adolf M. Kopp) pdf
 • Klaster Komunikacji, Mediów i Branż Kreatywnych w Berlinie (Ingrid Walther) pdf
 • >Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego (Beata Łozinska) pdf
 • Możliwości finansowania innowacji i umiędzynarodowienia działalności (Irene Schucht) pdf
 • Strategie rozwoju ICT w Wielkopolsce (Adam Olszewski) pdf
 • Strategie regionalne rozwoju ICT w Berlinie / Green IT (Thomas Leitert) pdf
 • Green IT Infrastucture Management (Verax) pdf
 • Smartbanking (Verax) pdf
 • Strategie regionalne rozwoju ICT w Berlinie / Future Internet (Rainer Thiem) pdf
 • Wsparcie unijne dla innowacyjnych projektów w branży ICT (Sibylle Kubale) pdf
 • Wsparcie unijne dla innowacyjnych projektów w branży ICT (Maciej Wiśniewski) pdf
 • Design w Wielkopolsce (Joanna Sosnowska-Cecuła)
 • Design w Berlin na przykładzie Międzynarodowego Centrum Design (Cornelia Horsch) pdf
 • Znaczenie wzornictwa i brandingu dla sukcesu rynkowego (Dietmar Mühr) pdf


Polityczne spotkanie na szczycie 13 stycznia 2010 roku w Poczdamie

 • Programm pdf
 • Beitrag von Ministerpräsident Platzeck in der Märkischen Oderzeitung (Link) pdf
 • Beschluss des Brandenburger Landtages: Die Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschen an der Oder und Neiße in Partnerschaft und Gleichberechtigung gestalten 5/281 B pdf
 • Pressemeldung des Landes Berlin: Deutsch-polnische Oder-Partnerschaft geht online (Link) pdf

2009


5. Spotkanie Sieci, 22. - 23. stycznia 2009 r. w Szczecinie

 • Sprawozdanie ze Spotkania Politycznego z dn 05.11.2008 w Poznaniu
 • Sprawozdania z projektów gospodarczych: EUNOP, JOSEFIN
 • Transgraniczne połączenia kolejowe: Poznań-Berlin-Poczdam, Berlin-Wrocław
 • Współpraca w ramach gospodarki i energetyki, prezentacja badań dot. współpracy energetycznej
 • Dyskusja na temat współpracy w dziedzinie turystyki
 • Studium kooperacyjne - Energetyka pdf
 • EUNOP pdf
 • JOSEFIN pdf
 • Międzyregionale centrum kompetencji ds. odnawialnych źródeł energii pdf
 • Połączenia kolejowe Poczdam - Poznań pdf

2008


Polityczne spotkanie na szczycie 5 listopada 2008 roku w Poznaniu

 • Komunikat prasowy kraju związkowego Berlina (link) pdf


4. Spotkanie Sieci,  11. kwietnia 2008 r. w Berlinie

 • Przygotowanie projektów gospodarczych: Science Parks (BaSIC), EUNOP, TEICO-Net II (JOSEFIN)
 • Sprawozdanie z prac Okrągłego Stołu ds. Transportu
 • Sprawozdanie z kluczowych projektów turystycznych
 • Współpraca w ramach energetyki
 • Ocena wyników warsztatu Partnerstwa Odry w Genshagen w dniach 15-16.0. 2008

2007


Wspólna uchwała gabinetów rządu krajów związkowych Berlina i Brandenburgii

 • Wspólna uchwała gabinetów rządu krajów związkowych Berlina i Brandenburgii z 27 listopada 2007 roku pdf


3. Spotkanie Sieci, 24. kwietnia 2007 r. w Schwerinie

 • Wyniki wyborów lokalnych w Polsce i Niemczech
 • Organizacja międzyregionalnych prac sieci
 • Przygotowanie kolejnej imprezy po Konferencji Inauguracyjnej z kwietnia 2006 r. (Spotkanie Polityczne)
 • Sprawozdania z kluczowych projektów z obszaru gospodarki, transportu i turystyki

2006


2. Spotkanie Sieci, 22. września 2006 r. we Wrocławiu

 • Ustalenie ostatecznej nazwy sieci: „Partnerstwo Odra”
 • Organizacja międzyregionalnych prac sieci
 • Przygotowanie instrumentów public relations: strona internetowa
 • Sprawozdanie w sprawie inicjatywy „EIT Plus”
 • Sprawozdania z kluczowych projektów z obszaru gospodarki, transportu i turystyki
 • Europejski Instytut Technologiczny pdf
 • Europejski Instytut Technologiczny (załącznik) pdf


1. Spotkanie Sieci, 3. lipca 2006 r. w Berlinie

 • Podsumowanie Konferencji Inauguracyjnej z kwietnia 2006 r., konkluzje
 • AZadania sieci pdf


Konferencja inauguracyjna 5 kwietnia 2006 roku w Berlinie: Granice dzielą – Odra łączy

 • Przemówienie inauguracyjne pdf
 • Forum „Innowacja“ pdf
 • Forum „Turystyka“ pdf
 • Forum „Transport-Logistyka“ pdf
 • AKomunikaty końcowe pdf

25.06.2024 -