Skyline

Konferencja "Transgraniczne usługi użyteczności publicznej w niepewnych czasach. Czego nauka i praktyka mogą się od siebie nauczyć?"

Konferencja "Transgraniczne usługi użyteczności publicznej w niepewnych czasach. Czego nauka i praktyka mogą nauczyć się od siebie nawzajem?", która odbędzie się online poprzez platformę Zoom dnia 17.3.2021 r., będzie miała miejsce w ramach projektu INTERREG "Nauka i praktyka w dialogu: Jak funkcjonują transgraniczne usługi użyteczności publicznej i partycypacji obywatelskiej w Euroregionie Pro Europa Viadrina?" Centrum Viadrina B/ORDERS IN MOTION i Collegium Polonicum. 

Konferencja poświęcona będzie koncepcji "transgranicznych usług użyteczności publicznej" oraz ich planowaniu, wspieraniu i realizacji na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina przed, w trakcie i po pandemii koronawirus Sars-CoV-2. W tym kontekście naukowcy i praktycy z euroregionu zajmą stanowiska oraz przedstawią aktualny stan i potencjał transgranicznych usług użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu, edukacji i zdrowia. 

W drugiej części konferencji naukowcy i praktycy z innych regionów przygranicznych w Niemczech i w Polsce przedstawią swoje doświadczenia w wyżej wymienionych obszarach polityki transgranicznej. W sumie w ramach około 12 krótkich wystąpień naświetlona zostanie organizacja i doświadczenia w zakresie usług użyteczności publicznej w regionach granicznych UE - w dwóch dyskusjach „przy okrągłym wirtualnym stole” na zakończenie konferencji pogłębiony zostanie dialog pomiędzy nauką i praktyką z Euroregionu Pro Europa Viadrina i innych transgranicznych regionów granicznych UE.


Wydarzenie online poprzez Zoom (tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie)

Rejestracja: Peter Ulrich, peter.ulrich@leibniz-irs.de

Agenda

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 10:05 Informacje techniczne

10:05 - 10:20 Powitanie uczestników przez liderów projektu: pana Petera Ulricha (Centrum Viadrina B/ORDERS IN MOTION) i pana dr. Krzysztofa Wojciechowskiego (Collegium Polonicum)

Blok tematyczny 1 Transgraniczne usługi użyteczności publicznej: stan i perspektywy w Euroregionie Pro Europa Viadrina (Moderacja: Norbert Cyrus)

10:20 - 10:35 Czym są i jak działają transgraniczne usługi użyteczności publicznej? Przykłady z Euroregionu Pro Europa Viadrina przed koronawirusem i perspektywy po zakończeniu pandemii (Peter Ulrich)

10:35 - 10:50 Współpraca w Dwumieście w zakresie transgranicznego transportu publicznego, energetyki cieplnej oraz edukacji (dr Marcin Krzymuski, Frankfurcko-Słubickie Centrum Kooperacji)

10:50 - 11:05 Wyzwania i potencjały w dziedzinie edukacji i zdrowia w kontekście transgranicznym (Armand Adamczyk, Euroregion PRO EUROPA VIADRINA Mittlere Oder e.V.)

11:05 - 11:20 Transgraniczna współpraca gospodarcza w Euroregionie Pro Europa Viadrina w zakresie transportu i energetyki (Guido Noack & Jacek Jeremicz, IHK Ostbrandenburg)

11:20 - 11:35 Transgraniczny transport kolejowy w Euroregionie Pro Europa Viadrina i wzdłuż granicy polsko-niemieckiej (Moritz Filter, Uniwersytet Europejski Viadrina)

11:35 - 11:50 Transgraniczne usługi publiczne w UE: Przykłady z polsko-niemieckiego pogranicza (Sabine Zillmer, Spatial Foresight)

11:50 - 12:15 Dyskusja w ramach „Okrągłego Stołu” I: Transgraniczne usługi publiczne w niepewnych czasach w Euroregionie Pro Europa Viadrina. Czego nauka i praktyka mogą nauczyć się od siebie nawzajem?

12:15 - 12:45 Przerwa na lunch

Blok tematyczny 2 Usługi świadczone w interesie ogólnym w innych regionach transgranicznych UE (Moderacja: Peter Ulrich)

12:45 - 13:00 Współpraca transgraniczna, współpraca gospodarcza i solidarność w sektorze zdrowia na granicy francusko-niemieckiej. Na przykładzie Eurodystryktu Pamina (Frédéric Siebenhaar, Eurodystrykt Pamina).

13:00 - 13:15 Edukacja transgraniczna w dwumieście Strasburg-Kehl (Clarisse Kauber, Euroinstitut Kehl)

13:15 - 13:30 Transgraniczne działania w zakresie ochrony zdrowia, transportu i wobec skutków zamknięcia granic terytorialnych na przykładzie kryzysu wywołanego pandemią koronawirus na granicy niemiecko-holenderskiej (Nina Büttgen & Martin Unfried, ITEM)

13:30 - 13:45 Transgraniczne usługi użyteczności publicznej na przykładzie granicy niemiecko-duńskiej (Martin Klatt, Uniwersytet Południowej Danii)

13:45 - 14:00 Transgraniczne usługi użyteczności publicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński (Hynek Böhm, Opole & Liberec; Marek Olszewski, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza)

14:00 - 14:15 Transgraniczne usługi użyteczności publicznej na przykładzie granicy niemiecko-czeskiej w ramach Euroregio Egrensis (Robert Jodlbauer, Euroregio Egrensis)

14:15 - 14:45 Dyskusja w ramach „Okrągłego Stołu” II: Transgraniczne usługi użyteczności publicznej: Czego mogą nauczyć się od siebie różne regiony?

14:45 - 15:00 Dyskusja podsumowująca i perspektywy

15:00 Zakończenie konferencji


Minione wydarzenia w 2021

Konferencja w Zittau dot. budownictwa lekkiego i z tworzyw sztucznych - online

1. konferencja w Zittau dotycząca budownictwa lekkiego i z tworzyw sztucznych zgromadzi wirtualnie firmy z regionu zainteresowane promującymi współpracę i innowację kontaktami transgranicznymi...

Intensywny kurs języka polskiego A2/B1 - stałość i dynamika standardów komunikacji

Język jest równocześnie stały i dynamiczny. Te same schematy komunikacyjne obowiązują przez dziesięciolecia, a jednocześnie aktualne wydarzenia społeczne i polityczne znajdują...

19.07.2024 -