Skyline
Wielkopolskie |  Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej  |  © J. Cieslewicz
Wielkopolskie | Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej | © J. Cieslewicz
Wielkopolskie |  © G. Wójcik
Wielkopolskie | © G. Wójcik
Wielkopolskie |  © J. Oburota
Wielkopolskie | © J. Oburota
Wielkopolskie |  Parowozownia Wolsztynj  |  © J. Cieslewicz
Wielkopolskie | Parowozownia Wolsztynj | © J. Cieslewicz
Wielkopolskie | Zamek Rydzynie  |  © J. Cieslewicz
Wielkopolskie | Zamek Rydzynie | © J. Cieslewicz

Wielkopolskie

Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29.825 km2 ) zajmuje drugie miejsce w kraju, a trzecie pod względem liczby mieszkańców (3,4 mln). Obszar regionu można porównać ze średniej wielkości krajami Europy, np. z Belgią czy regionami europejskimi, np. z Brandenburgią w Niemczech. Liczba ludności Wielkopolski zbliżona jest do liczby mieszkańców Irlandii.

Około 58% ludności województwa mieszka w miastach. Aglomerację poznańską zamieszkuje prawie 700 tys. mieszkańców. Drugą pod względem wielkości jest, położona w południowej części regionu, aglomeracja kalisko-ostrowska licząca prawie 200 tys. mieszkańców. Do grupy większych miast zalicza się: Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno i Leszno, które stanowią ważne ośrodki życia społeczno - gospodarczego

W powszechnej opinii innych regionów kraju panuje opinia, że Wielkopolan wyróżnia solidny stosunek do pracy, oszczędność, rozwaga i upór w dążeniu do celu. Cechy te są swoistym bogactwem Wielkopolski i stanowią istotny czynnik rozwoju w konkurencyjnych warunkach nowego ładu społecznego i gospodarczego

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przed wielkopolską gospodarką pojawiły się ogromne wyzwania. Pierwszym z nich była konfrontacja z Jednolitym Rynkiem Europejskim, a więc zarówno z faktem zniesienia szeregu barier, ale także powstawaniem nowych. Drugim wyzwaniem było sprostanie presji konkurencyjnej tego rynku. Trzecim natomiast była transformacja gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy, która niesie konieczność dostosowania firm do nowych realiów.

Czynnikiem istotnie oddziałującym na rozwój gospodarczy regionu jest nauka, reprezentowana przez 36 państwowych i 23 prywatne uczelnie wyższe. W Poznaniu działa także Oddział Polskiej Akademii Nauk, z którą związana jest działalność instytutów naukowych, takich jak np. Instytut Chemii Bioorganicznej, Instytut Fizyki Molekularnej, Instytut Genetyki Roślin czy Instytut Genetyki Człowieka. Istnieją również samodzielne instytuty oraz jednostki badawczo-rozwojowe, chociażby Instytut Włókien Naturalnych, Instytut Ochrony Roślin, Instytut Obróbki Plastycznej, Instytut Przemysłu Zielarskiego, Instytut Technologii Drewna czy Instytut Logistyki i Magazynowania.

Wielkopolska ma wystarczający potencjał, aby przekształcić się w region oparty na wiedzy. Stworzenie warunków dla nowoczesnego rozwoju regionu stanowi tez warunek konieczny podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności w odniesieniu do gospodarczych partnerów unijnych. Innowacje są kluczem do rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Wielkopolska stanie się konkurencyjna, jeśli przedsiębiorstwa regionu będą wprowadzały nowe produkty, technologie, metody organizacji pracy, wykorzystując rolę nauki, jako dostawcy nowych rozwiązań technologicznych.

Ważne linki:

Downloads

24.06.2024 -