Skyline

Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH (KNRBB) | Internacjonalizacja transportu kolejowego

Cel projektu

Ideą projektu „KNRBB – wsparcie międzynarodowego networkingu w dziedzinie transportu szynowego” (Int.Rail.Net) jest inicjowanie współpracy transgranicznej i nawiązywanie kooperacji z międzynarodowymi sieciami wzajemnych kontaktów w dziedzinie techniki transportu szynowego, której głównymi beneficjentami są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z branży transportu szynowego działające na obszarze regionu stołecznego.

Opis skrócony 

Za sprawą projektu, którym kieruje spółka Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH (KNRBB), małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z sektora kolejowego mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do międzynarodowych sieci wzajemnych kontaktów, które umożliwiają znalezienie partnera do współpracy. W ramach projektu wsparcia spółka KNRBB organizuje międzynarodowe imprezy mające na celu identyfikację potencjałów rozwojowych i stworzenie możliwości współpracy sieciowej oraz wspomaga relacje publiczne w specjalistycznych mediach, które mają przybliżyć ideę otwartego i międzynarodowego networkingu KNRBB. Poza tym, realizując projekt, KNRBB pełni funkcję spajającą przedsiębiorstwa z regionu stołecznego oraz podmioty z zagranicznych regionów docelowych.

Projekt koncentruje się na regionach docelowych, którymi są Polska, Włochy i Austria, ale istnieje również możliwość rozszerzenia projektu na inne zagraniczne regiony docelowe.

Czas trwania projektu i wsparcie

Czas trwania: 2016 r. – 2019 r.

Wsparcie: projekt jest finansowany z „Programu internacjonalizacji – wspieranie networkingu” Departamentu gospodarki, energetyki i przedsiębiorczości w Senacie miasta Berlina.

Dalsze informacje

www.knrbb-gmbh.de

Kontakt 
Frau Heike Uhe 
Geschäftsführerin / Prezes Zarządu 
Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH  
Friedrich-Franz-Straße 19 
D-14770 Brandenburg an der Havel 
E-Mail: heike-uhe@knrbb-gmbh.de 

20.01.2020 - http://www.partnerstwo-odra.eu/transport-i-komunikacja/kompetenznetz-rail-berlin-brandenburg-gmbh-knrbb