Skyline

LOOKOUT | Tworzenie sieci przez berlińską branżę teleinformatyczną

Cele projektu

LOOKOUT ma na celu umożliwienie berlińskiej branży teleinformatycznej długotrwałej współpracy z poszczególnymi polskimi regionami – przy wzajemnej korzyści ekonomicznej dla wszystkich podmiotów. Projekt zapewnia dwustronne nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz wsparcie w poszukiwaniu lokalnych partnerów strategicznych w celu ewentualnej ekspansji rynkowej lub inwestycji zagranicznej (w Berlinie dla polskich firm, w polskich miastach dla berlińskich firm). Obejmuje to również pomoc dla start-upów z różnych regionów w przypadku wejścia na rynek zagraniczny. Ponadto LOOKOUT umożliwia skuteczną komunikację w zakresie takim jak: wymiana know-how i wiedzy oraz uzupełnienie portfolio produktów i usług. Celem jest także inicjowanie wspólnych projektów w następujących dziedzinach: projektowanie i rozwój produktów i usług, inwestycje i rozwój źródeł finansowania, stosowanie innowacji technologicznych oraz wsparcie działań badawczo-rozwojowych.

Opis skrócony

Projekt LOOKOUT to sieć łącząca branżę informatyczną niemieckiego regionu stołecznego z głównymi lokalizacjami biznesowymi IT Polski: Krakowem, Szczecinem, Warszawą i Wrocławiem. Spotkania networkingowe, warsztaty oraz inne działania ułatwiają przedsiębiorstwom pozyskanie nowych kontaktów poza granicami państwa. W ten sposób firmy IT mogą realizować strategie internacjonalizacji – ekspansji zagranicznej, aby w pełni wykorzystać swój potencjał rozwoju.

Czas trwania projektu i finansowanie

Czas trwania: 2015 - 2019
Projekt jest finansowany w ramach Programu na rzecz Internacjonalizacji i Finansowania Rozwoju Sieci kraju związkowego Berlin ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i współfinansowany przez państwo Berlin. 

Uczestnicy

Realizator projektu: SIBB e.V.
Kontakt:
Adam Formanek
Tel.: +49 30 408191-282 
Fax: +49 30 408191-289
E-Mail: adam.formanek@sibb.de

28.02.2024 -