Skyline

Collegium Polonicum – nowocześnie, międzykulturowo i kameralnie

Collegium Polonicum © Tomasz Małecki

W tej serii artykułów przedstawiamy Państwu placówki edukacyjne i uczelnie z regionu nad Odrą, skupiając się na tematach niemiecko-polskich, europejskich i międzykulturowych oraz obszarze przygranicznym nad Odrą i Nysą. W tym tygodniu zabierzemy Państwa do Słubic w województwie lubuskim i przedstawimy Collegium Polonicum.

Collegium Polonicum w Słubicach to filia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jednocześnie unikatowa w skali europejskiej placówka naukowo-dydaktyczna utworzona wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV). Celem trwającej od ponad 30 lat współpracy pomiędzy obu uniwersytetami w Collegium Polonicum jest powoływanie i prowadzenie wspólnych kierunków studiów, wspólne badania oraz organizacja konferencji naukowych.

Collegium Polonicum to miejsce, w którym współpraca międzynarodowa, głównie polsko-niemiecka, determinuje codzienną pracę i naukę, gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością, a wieloletnie doświadczenie spotyka się z potrzebą odkrywania nowego. Poprzez otwarcie granic między Polską i Niemcami Collegium Polonicum z jednostki przygranicznej stało się placówką europejską, kształcącą fachowców dla różnych obszarów społeczeństwa, nauki, kultury, gospodarki europejskiej, stosunków międzynarodowych oraz przygotowującą swoich studentów do pracy zawodowej na konkurencyjnym, globalnym rynku pracy. Uczelnia prowadzi także ożywioną działalność informacyjną, popularyzatorską i kulturalną.

Oferta dydaktyczna

Collegium Polonicum stawia na interdyscyplinarny i innowacyjny charakter studiów, wykwalifikowanych dydaktyków, przyjazną atmosferę w międzykulturowym i wielojęzycznym środowisku oraz kameralny klimat. Około 30% studentów Collegium Polonicum to obcokrajowcy. W ofercie uczelni znajdują się kierunki studiów z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, w tym również studia prowadzone w języku niemieckim i angielskim, a wiele z kierunków kładzie nacisk na problematykę polsko-niemiecką w kontekście europejskim. Absolwenci kierunków prowadzonych wspólnie przez UAM i UEV otrzymują polski i/lub niemiecki, bądź wspólny dyplom ukończenia studiów.

Wiodącym kierunkiem wspólnym są polsko-niemieckie studia prawnicze, kończące się uzyskaniem dyplomu magistra prawa. Dyplom ten uprawnia do przystąpienia do egzaminów kwalifikujących do odbywania aplikacji w Polsce i w Niemczech. Jest to unikalna w skali europejskiej możliwość równoczesnego studiowania dwóch systemów prawnych w dwóch państwach oraz w dwóch językach!

Nowością są studia o Niemczech (German Studies) – to innowacyjny kierunek studiów licencjackich, prowadzony w języku niemieckim, pozwalający osobom studiującym korzystać z ciekawej oferty dydaktycznej UAM i UEV dotyczącej historii i kultury Niemiec w kontekście językowym, literackim, tłumaczeniowym, politycznym i społecznym. Dużą popularnością cieszą się także studia o Polsce (kierunek licencjacki) adresowane do osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz poznaniem polskiej literatury i historii Polski. 

W Collegium Polonicum można studiować także w języku angielskim na nowym, interdyscyplinarnym kierunku Governance of Organizations (studia licencjackie) oferującym zajęcia z zakresu nauk politycznych, prawa oraz kształcącym kompetencje komunikacyjne, przedsiębiorcze i językowe. W języku angielskim prowadzone są również studia Master of Digital Entrepreneurship (studia magisterskie) w mającej swoją siedzibę w CP European New School of Digital Studies (www.europeannewschool.eu). ENS to wspólny projekt Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który koncentruje się na transdyscyplinarnych badaniach nad wyzwaniami społeczeństwa cyfrowego.

Z pełną ofertą dydaktyczną Collegium Polonicum można się zapoznać na stronie www.cp.edu.pl.

Centrum konferencyjne i kulturalne

Collegium Polonicum jest doskonałym miejscem do organizacji kongresów, sympozjów, zjazdów oraz seminariów dla grup dyskusyjnych. To najnowocześniejszy tego rodzaju obiekt w polskim pasie przygranicznym. Klimatyzowane sale Collegium Polonicum wyposażone są w najnowszy sprzęt audiowizualny i komputerowy oraz urządzenia do tłumaczenia kabinowego. Duża aula z 420 miejscami stanowi niezwykle popularne zaplecze licznych wydarzeń kulturalnych – koncertów, festiwali czy spektakli teatralnych.

Biblioteka Collegium Polonicum

Studiowanie i prowadzenie badań naukowych w CP ułatwia biblioteka, która stanowi naukowe zaplecze programów badawczych i dydaktycznych. Specjalizuje się w gromadzeniu materiałów o tematyce polsko-niemieckiej oraz literatury z dziedzin takich jak: prawo, filologia polska i germańska, historia, politologia, gospodarka przestrzenna, cyfryzacja (digital studies). Udostępnia ok. 100 tytułów gazet i czasopism w bieżącej prenumeracie, umożliwia skorzystanie z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica oraz ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Viadriny oraz z zasobów systemu informacji prawniczej LEX. Biblioteka jest instytucją afiliowaną przy FamilySearch i umożliwia dostęp do rozszerzonych zasobów tego portalu, zawierającego informacje genealogiczne z całego świata. Biblioteka jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, wypożyczanie jest możliwe po założeniu konta.

Archiwum im. Karla Dedeciusa

Archiwum im. Karla Dedeciusa powstało 15 lipca 2001 roku. Jego zalążkiem była pierwsza część spuścizny Karla Dedeciusa, wybitnego tłumacza literatury polskiej na język niemiecki, przekazana przez niego jeszcze za życia Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ulokowana w Collegium Polonicum w Słubicach stała się podstawą dla utworzenia w tej polsko-niemieckiej placówce naukowej archiwum tłumaczy literatury i pośredników kultury. Od momentu przekazania pierwszych dokumentów zbiory archiwum powiększyły się o inne archiwa osobiste i obejmują obecnie ok. 500 metrów bieżących akt i kilkaset tomów książek. Archiwum gromadzi spuścizny wybitnych osobistości, które przyczyniły się do rozpowszechniania literatury i kultury polskiej w Niemczech oraz literatury i kultury niemieckiej w Polsce. Szczególną rolę pełnią tutaj przede wszystkim tłumacze, ale również naukowcy, dziennikarze, politycy oraz społecznie zaangażowani kolekcjonerzy i bibliofile. Donatorami archiwum są – obok Karla Dedeciusa – Henryk Bereska, Erich Dauzenroth, Rolf Fieguth, Roswitha Matwin-Buschmann, Hubert Schumann, Eugeniusz Wachowiak oraz Karin Wolff.

Naukowa seria wydawnicza

Seria „Thematicon” prezentuje wyniki interdyscyplinarnych badań z zakresu kulturoznawstwa, prawa, politologii, ekonomii, ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Szczególny nacisk kładziony jest na problemy komunikacji między kulturami i strukturami społecznymi. Dotychczas ukazały się 33 tomy. 

Dalsze informacje na temat Collegium Polonicum znajdą Państwo pod tym linkiem.

Starsze wydarzenia 2024

Uniwersytet Zielonogórski: Między tradycją a innowacją w sercu regionu lubuskiego

Siedziba Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego  © Mamert JanionEdukacja bez granic: W tej serii artykułów prezentujemy Państwu placówki edukacyjne i uczelnie z regionu nad Odrą, skupiając się na niemiecko-polskich, europejskich i międzykulturowych...

W Brandenburskiej Hali podczas „Zielonego Tygodnia" w Berlinie: sąsiedzkie spotkanie

Od lewej do prawej: Wicemarszałek Kołodziej, Wicemarszałek Rosiński, Poseł Sejmu Tomczyszyn, Wicemarszałek Bogusławski i Minister Vogel degustują regionalne wina z Brandenburgii.  © Frank Kircner/MLUKPodczas Zielonego Tygodnia w Berlinie stało się ugruntowanym zwyczajem, że delegaci z województw partnerskich Brandenburgii składają wizytę w Hali Brandenburskiej.20 stycznia Minister...

Wielkie serca Polek i Polaków od 1992 roku

Jurek Owsiak razem z współpracownikami i współpracowniczkami podczas finału WOŚP  ©  Damian MekalWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) jest fundacją pożytku publicznego, założoną w 1992 roku przez Jurka Owsiaka. Jej misją jest ratowanie życia chorych, głównie dzieci, poprzez...

Dalszy rozwój regionalnych połączeń kolejowych między Brandenburgią a Polską

Transport w ramach sieci Berlin-Szczecin od grudnia 2026 i aktualne prace budowlane  © VBB GmbHTen artykuł ukazał się po raz pierwszy w biuletynie Partnerstwa-Odry 2/23VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH ściśle współpracuje z niemieckimi i polskimi podmiotami realizującymi...

Mobilna biblioteka uliczna BiblioXX Poznań - Berlin: od września znów w Berlinie

Powitanie przy BiblioboXXie podczas jego otwarcia w styczniu 2020 roku: Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznań, Gerry Woop, Sekretarz Stanu ds. Europy w Berlinie, i Konrad Kutt z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Edukacji, Pracy i Kulturze (INBAK) (od lewej do prawej).  © Miasto PoznańTen artykuł ukazał się po raz pierwszy w biuletynie Partnerstwa-Odry 2/23 Uliczne regały książkowe dają lekturom drugie życie, zachęcają do czytania i realizują ideę ekonomii...

„Wspólnie możemy stać się wiodącym regionem europejskim” - Rozmowa z Franziską Giffey, Senator ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich kraju związkowego Berlin

Franziska Giffey   © Hans Christian PlambeckTen artykuł ukazał się po raz pierwszy w biuletynie Partnerstwa-Odra 2/23Urodziła się Pani we Frankfurcie nad Odrą, a dorastała Pani w powiecie Oder-Spree. Jak postrzega Pani nasz sąsiedni...

Naukowy Blog Polonoznawczy: Podróż przez splecioną historię Polski, Niemiec i Ukrainy

Blogi internetowe stanowią łatwo dostępne i często bezpłatne źródło informacji na różnorodne tematy. Często szczególnie atrakcyjne są te, które skupiają się na jednej dziedzinie,...

Mosty kultury: Perspektywy żywej transgranicznej sieci kulturalnej

 "Sztuka nie odwzorowuje tego, co widoczne, lecz sprawia, że staje się widoczne." Paul KleeOd ponad dziesięciu lat projekt "perspektywa" (RAA - Demokratie und Bildung Mecklenburg-Vorpommern...

19.07.2024 -